Przeskocz do treści

Juhani Pallasmaa


 

Fiński architekt, emerytowany profesor politechniki w Helsinkach oraz wizytujący profesor na kilku amerykańskich uniwersytetach (Washington University w St. Louis, University of Illinois at Urbana-Champaign). Myśl Pallasmy wyrasta z doświadczenia architektury i ogólnej refleksji nad człowiekiem, ale uwzględnia szerokie spektrum kulturowych bodźców, znajduje oparcie w różnych tradycjach filozoficznych i estetycznych. Jako taka stanowi próbę holistycznego ujęcia problemu relacji pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem oraz tego, jaką rolę w tym procesie odgrywają ludzkie ciało i zmysły. W języku polskim ukazała się do tej pory jedna książka Juhaniego Pallasmy Oczy skóry. Architektura i zmysły (Kraków: Instytut Architektury, 2012).