Przeskocz do treści

Olga Linkiewicz


absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. Jest laureatką nagród naukowych tygodnika „Polityka” (2010) i stypendystką Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta (2012–2013). Zajmuje się historią najnowszą Europy Wschodniej, pamięcią w społecznościach lokalnych i społeczną historią wiedzy. Ostatnio opublikowała książkę  Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym (Kraków: Universitas, 2018).