Przeskocz do treści

Aneta Borowik


doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (2008). Pełniła funkcję ekspercką w ramach współpracy ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem w Katowicach, Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Regionalnym Instytutem Dziedzictwa w Katowicach oraz Komitetem nagrody Europa Nostra. Prowadzi działalność w zakresie popularyzacji dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego Członkini Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach, Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym dwóch książek, oraz kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach naukowych.