Przeskocz do treści

Marcello Barison


Filozof, wykładowca University of Chicago. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie w Padwie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą filozofii niemieckiej XX w., szczególnie myśli Martina Heideggera. Publikuje teksty o sztuce współczesnej, literaturze i architekturze. W latach akademickich 2011–2013 wykładał estetykę na Uniwersytecie w Ferrarze (Wydział Architektury). W 2013 r. wykładał na Wydziale Filozoficznym Columbia University– Barnard College (Nowy Jork). Obecnie pracuje nad filozofią architektury uwzględniającą fundamenty praktyki architektonicznej, ich estetyczne implikacje oraz Weltanschauung poszczególnych architektonicznych modeli.