Przeskocz do treści

Magdalena Zdrodowska


Etnolożka i medioznawczyni, adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi kursy z dziedziny kulturoznawstwa i medioznawstwa. W 2010 r. obroniła pracę doktorską poświęconą telewizji jako narzędziu międzykulturowej komunikacji (Telewizja na pograniczach, 2013). Aktualnie koncentruje się na skomplikowanych relacjach głuchych i technologii, w tym: technologii rządzenia, medycznych, biotechnologii, narzędzi reprezentacji obrazu i dźwięku, a także technologii przeznaczonych dla osób niesłyszących.