Przeskocz do treści

Dorota Celińska-Janowicz


Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, absolwentka geografii i gospodarki przestrzennej (Uniwersytet Warszawski). Od 2010 r. pracuje w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie na stanowisku adiunkta). Sekretarz redakcji kwartalnika „Studia Regionalne i Lokalne”. Otrzymała Dyplom im. Eugeniusza Romera przyznawany przez Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. Otrzymała także stypendia podoktorskie na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim. Specjalizuje się w geografii handlu, studiach miejskich, prowadzi badania w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego.