Przeskocz do treści

Monika Górska-Olesińska


Dr, medioznawczyni, adiunkt w Katedrze Teatru, Filmu i Nowych Mediów na Uniwersytecie Opolskim. Zajmuje się badaniami nad cyberkulturą, literaturą elektroniczną i poezją cyfrową. Jest autorką monografii Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy (Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2009) oraz redaktorem tomów zbiorowych: Od liberatury do e-literatury (Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2011) (wraz z prof. dr. hab. Eugeniuszem Wilkiem) i Od liberatury do e-literatury 2. Remiksy, remediacje, redefinicje (Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 2012). Publikowała m.in. w „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Kulturze Współczesnej”, „Kulturze Popularnej”, „Ha!arcie” i „Techstach”.