Przeskocz do treści

Réjean Legault


Studiował architekturę na Université de Montréal, doktoryzował się w School of Architecture and Planning Massachusetts Institute of Technology. W 1996 r. rozwinął program wizyt studyjnych przy Canadian Centre for Architecture, stworzył ośrodek szkoleniowy przy tej instytucji, kierował nim do 2000 r. Jest profesorem Szkoły Designu na Université du Québec à Montréal, gdzie wykłada historię i teorię nowoczesnej architektury. Jego naukowe zainteresowania skupiają się na historiografii architektury modernistycznej, bada także podejście do materiałów w kontekście modernizmu i różnych kultur budowlanych. Opublikował m.in. Anxious Modernisms: Experimentation in Postwar Architectural Culture (współred.: S. Williams Goldhagen, Cambridge, Massachusetts, London: CCA, MIT Press, 2000) oraz liczne artykuły w czasopismach, opracowaniach zbiorowych i katalogach wystaw.