Konserwacja /rekonstrukcja

2 [53] 2016

27 | 01 | 2017

Manifest Konserwacji OMA*

1 STARCHITEKTURA JEST MARTWA
2 NOWE FORMY NIE SĄ JUŻ ISTOTNE
3 KONSERWACJA JEST SCHRONIENIEM ARCHITEKTURY
4 KONSERWACJA TWORZY ZNACZENIE BEZ NOWYCH FORM
5 KONSERWACJA JEST BEZFOREMNYM SUBSTYTUTEM ARCHITEKTURY

* zrekonstruowany z fragmentów zeznań OMA przez Jorge Otero‑Pailosa

Manifest Konserwacji OMA