Przemysłowe poprzemysłowe

1 [40] 2013

03 | 08 | 2015

Autostadt w Wolfsburgu: park tematyczny koncernu Volkswagen

Badania nad postindustrialnymi przemianami miast europejskich zazwyczaj są prowadzone z dwóch perspektyw. Z jednej strony bada się rosnące znaczenie metropolii jako miejsc lokalizacji globalnych przedsiębiorstw usługowych umożliwiających szczególnie szybki rozwój znaczących miast globalnych, które stanowią strategiczne centra działalności banków, towarzystw ubezpieczeniowych czy koncernów medialnych. Z drugiej strony przedmiotem badań są problemy tradycyjnych regionów przemysłowych, w których na skutek zmniejszenia zdolności produkcyjnych lub zmiany sposobu produkcji dochodzi do redukcji miejsc pracy oraz związanego z tym zmniejszenia siły gospodarczej miasta i spadku liczby jego ludności. Mniej uwagi poświęca się natomiast trzeciej formie postindustrialnych przemian miast europejskich. Chodzi tu o tradycyjne miasta przemysłowe, w których dokonuje się stopniowa modernizacja gospodarki, zmierzająca w kierunku produkcji zaawansowanych technologii oraz przekształcania się w rynek usług. Takie miasta mogą się rozwijać pod względem siły gospodarczej i liczby ludności. W Niemczech wiele średniej wielkości miast przeżyło tego rodzaju rozwój, stając się ośrodkami przemysłu opartego na wiedzy specjalistycznej.

Najlepszym tego przykładem jest miasto Wolfsburg, które powstało jako osiedle robotnicze przy fabryce Volkswagena (VW). Przy produkcji samochodów pracuje tu obecnie mniej robotników niż w dziesięcioleciach powojennych, jednak zatrudnienie w administracji i dziale badań koncernu stale rośnie. Ponadto w 2000 roku firma VW utworzyła na swoim terenie park tematyczny Autostadt (Miasteczko Samochodowe), który jest atrakcją przyciągającą każdego roku dwa miliony zwiedzających. Te nowe funkcje usługowe pozwalają złagodzić przemiany strukturalne zachodzące w Wolfsburgu. Dodatkowo Miasteczko Samochodowe to doskonały przykład pokazujący, że we współczesnym globalnym społeczeństwie konsumpcyjnym, w  postfordowskim modelu produkcji, coraz większe znaczenie ma dla koncernów ich wizerunek.Dlatego też globalne marki, takie jak VW, intensywniej niż kiedykolwiek dotychczas wykorzystują swoje zakłady produkcyjne do skutecznej reklamy i prezentacji produktów. Już od dawna nie ograniczają się przy tym do wydarzeń i imprez o charakterze czasowym, lecz coraz częściej inwestują w budowę stałych obiektów, które stają się charakterystycznym elementem panoramy miasta.