W NUMERZE:

Wstępniak

Nasza teraźniejszość miała być „epoką czasu wolnego i dostatku”. W 1930 roku w eseju Możliwości ekonomiczne dla naszych wnuków John Maynard Keynes przewidywał, że dzięki postępowi technologicznemu ludzie żyjący w XXI stuleciu będą pracować przez dwa dni w tygodniu. W latach 60. i 70. XX wieku nawet w siedzibach korporacji rozważano konsekwencje końca pracy, a na uniwersytetach pojawiły się kierunki zajmujące się badaniem czasu wolnego. Przejęcie politycznych sterów przez Margaret Thatcher i Ronalda Reagana przywołało jednak niesforną ludzkość do porządku.


SPIS TREŚCI:

Przestrzenie pracy

  • Przestrzeń polskiej pracy. Tragedia w pięciu aktach | Rafał Woś
  • Praca w domu, czyli gdzie | Jacek Gądecki
  • Łóżko całodobowe | Beatriz Colomina
  • Post-praca | Andy Beckett
  • Na tym dzisiaj polega wyzysk, że próbuje się wyciągnąć z człowieka samą pracę, samą energię | rozmowa z Małgorzatą Jacyno
  • Co można zrobić? | Luca Grion
  • Nie widząc nawet słońca | Wojciech Wilczyk
  • Mordor Madness, czyli zespół budownictwa kompulsywnego | Dorota Celińska-Janowicz
  • Uczciwe budowanie | Dominika Janicka, Martyna Janicka, Michał Gdak
  • Współczesne niewolnictwo | rozmowa z Bartoszem Frąckowiakiem i Natalią Sielewicz
  • Ręka pracująca | Małgorzata Radkiewicz
  • Maszyna wyzwala | Łukasz Trzciński
  • Nasze roboty społeczne | rozmowa z Nunzią Bonifati
  • Szara strefa materialnego związania | Ewa Klekot