W NUMERZE:

Wstępniak

„Brońmy norm, normy nas obronią” – nawoływał kilka temu lat w „Autoportrecie” Krzysztof Nawratek. Zastrzegając, że normatywy w architekturze mogą „degenerować się w prostacką urawniłowkę”, uzasadniał, że uniwersalizująca siła regulacji chroni przestrzeń przed dyktatem silnych graczy – banków czy deweloperów1. Tragedia Grenfell Tower – o której prawnych przyczynach pisze w tym numerze Owen Hatherley – boleśnie dowiodła, że deregulacje w prawie budowlanym stanowią śmiertelną pułapkę. Jednocześnie: współczesne place zabaw – obwarowane panoptykonem przepisów i procedur kontrolnych – często przypominają więzienne


SPIS TREŚCI:

Prawo i bezprawie w przestrzeni

  • O prawo w demokracji trzeba walczyć | rozmowa z Joanną Kusiak
  • Czyja jest ta strategia? | Paweł Hałat
  • Urbanista w konflikcie | rozmowa z Pawłem Jaworskim
  • Polityka planowania | Łukasz Pancewicz
  • Plan vs WZ-ki | Tymek Borowski, Paweł Sysiak
  • Produkt osiedle | Kacper Kępiński
  • Forma podąża za paragrafem | Karoline Mayer, Katharina Ritter
  • Inżynieria wartości | Owen Hatherley
  • Anatomia nadregulacji | Yasutaka Yoshimura
  • Praworządność i prawniko-rządność | Joanna Kusiak
  • Niepewność prawa | rozmowa z Beatą Siemieniako
  • Przepisy budowlane a kształt miasta: przykład rozwoju Warszawy w XIX wieku | Aleksander Łupienko
  • Od praktyki do polityki | Daniela Patti, Levente Polyák
  • Na progu wykrywalności | Eyal Weizman