W NUMERZE:

Aktorzy tworzący miasto (I)

Rozwój urbanistyczny jest jednym z głównych procesów produkcji przestrzeni miejskiej. Jako „uwarunkowany przestrzennie proces społeczny” zachodzi on w dziedzinie, w której działają różni aktorzy: państwo, władze lokalne, prywatni deweloperzy, inwestorzy, planiści, projektanci, społeczności lokalne, a każdy z nich ma „odmienne cele i plany, pomiędzy którymi dochodzi do interakcji za sprawą szczególnej konfiguracji nakładających się na siebie praktyk przestrzennych”1. Rozgrywka, która toczy się między działaniami i celami, sojuszami i konfliktami poszczególnych aktorów, kierunkuje rozwój urbanistyczny, a w jej ramach dochodzi do


SPIS TREŚCI:

Planowanie

  • Aktorzy tworzący miasto (II) | Levente Polyák
  • Aktorzy tworzący miasto (I) | Levente Polyák
  • Urbanistyka wysokich częstotliwości | Kacper Pobłocki
  • Tarcza wielu możliwości | Krzysztof Nawratek
  • Zwinna urbanistyka | Anna Karłowska, Paweł Jaworski
  • Lepiej sprawdzić, czy ten system jest wydolny | Marlena Happach
  • Planowanie. Odnowa | Magdalena Staniszkis
  • Metropolitalny Plan dla Pragi | Mariana Pančíková, Oldřich Ševčík
  • Futurologia jako komunikacja architekta ze społeczeństwem | Zdena Zedníčková
  • Chwiejna dyktatura | Dorota Jędruch
  • Planowanie i higiena | Gabriela Świtek
  • Auschwitz, miejsce wieloprzemysłowe | Jean-Louis Cohen
  • Manifest powojennej urbanistyki | Michał Wiśniewski
  • Planowanie po planowaniu w Londynie | Owen Hatherley
  • Planują wszyscy i cały czas | Rafał Woś
  • Zarządzanie czasem w kulturze audytu | Jacek Gądecki
  • Planowanie obozu dla uchodźców | Kacper Kępiński