W NUMERZE:

Wstępniak

Prace nad Nową nadzieją, bieżącym numerem „Autoportretu”, zaczynaliśmy w innej rzeczywistości, przed wybuchem pandemii COVID-19. Ostatnie zeszłoroczne wydanie naszego kwartalnika – Architektura a katastrofa klimatu, 2019 nr 4 (67) – wysyłaliśmy do druku przekonani, że nasz świat nie zatrzyma się dobrowolnie w pędzie nieuchronnie prowadzącym do zderzenia ze ścianą, niszczycielskimi skutkami rozchwiania przez ludzkość systemów podtrzymujących życie na Ziemi. Postanowiliśmy więc poszukać czegoś, co daje nadzieję: przestrzennych działań, strategii czy rozwiązań projektowych możliwych do zastosowania w warunkach wciąż obowiązującego – choć


SPIS TREŚCI:

Nowa nadzieja

  • Architektura troski | Joan C. Tronto
  • Dlaczego terapia musi być intensywna| Elke Krasny, Angelika Fitz
  • Archifrustracje | Aleksander Krajewski
  • Nie-ludzcy warszawiacy | Aleksandra Kędziorek rozmawia z Małgorzatą Kuciewicz, Simonem de Iacobis i Natalią Budnik
  • Przyrodniczy kapitał miast | Dominika Dymek
  • Sztuka przetrwania | Kasper Jakubowski
  • A co gdyby miasto było oceanem, a budynki statkami? | Tim Ingold
  • Na martwej planecie nie ma muzyki | Zuzanna Kasperczyk
  • Siostry rzeki | Dorota Leśniak-Rychlak, Cecylia Malik
  • Kultura pierwszego kontaktu | Karol Kurnicki, Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska
  • Środowisko niehierarchicznej współpracy | Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska
  • Nowy zielony świat| Adrian Krężlik
  • Narzędziownik nowej architektury| Maciej Siuda, Mateusz Frankowski
  • Regeneracja| Katarzyna Szpicmacher
  • Infrastruktura kryzysu| Kacper Kępiński