W NUMERZE:

Wstępniak

W tym numerze nie zajmujemy się postmodernizmem, ale architekturą postmodernistyczną. Jak napisał Reinhold Martin, architektura była najbardziej widocznym symptomem postmodernizmu, stała się jego awatarem[1]. Przyglądamy się temu awatarowi w nadziei na lepsze zrozumienie nas samych. Architektura postmodernistyczna nie ma łatwo. Często uważana jest za synonim obciachu, złego gustu, ze stępionym przez czas ostrzem ironii. Od lat 90. znajduje się w defensywie, choć obecne zainteresowanie postmodernizmem (wystawy, publikacje) świadczy o zmianach, które nadchodzą w podejściu do tego… Właśnie – czego? Stylu,


SPIS TREŚCI:

Architektura postmodernizmu

  • Postmodernizm albo logika kulturowa polskiej przestrzeni | Karol Kurnicki
  • Wszyscy wtedy czytali Derridę i wszystko się wydawało możliwe | rozmowa z Krzysztofem Ingardenem, Dariuszem Kozłowskim i Romualdem Loeglerem
  • Między Cape Canaveral a Las Vegas | Łukasz Wojciechowski
  • Zasypywanie przepaści w architekturze | rozmowa z Piotrem Winskowskim
  • Żeby było ładniej, albo chociaż inaczej | Aleksandra Stępień-Dąbrowska
  • Pałac renty i emerytury | Kacper Kępiński
  • Po Mo? | Maciej Miłobędzki
  • Oblicza postmodernizmu | Justyna Swoszowska
  • Przyznaję się do swoich uprzedzeń | rozmowa z Juhanim Pallasmą
  • Daremne próby „powrotu do miasta” w Polsce po 1976 | roku Alicja Gzowska
  • Blaga | Marcin Wicha
  • Mobilności architektury u schyłku zimnej wojny: z socjalistycznej Polski do Kuwejtu i z powrotem | Łukasz Stanek
  • Język architektury Ricardo Bofilla | Dorota Jędruch
  • Cedric Price a projekt dystansu | Sissi Roselli
  • Koniec ludyczności | Sara Marini
  • Nostalgia za przyszłością | Rossano Baronciani