W NUMERZE:

Wstępniak

Kiedy wpadliśmy na pomysł, by poświęcić ostatni w tym roku numer awangardzie, wiedzieliśmy na pewno, że nie chcemy ani historycznie, ani rocznicowo. Albowiem to, że zarówno jedno, jak i drugie stanowi zaprzeczenie samej istoty awangardy, powinno być oczywiste dla wszystkich. Interesowały nas (i interesują) raczej inne kwestie: czy jest jeszcze coś, czego możemy się nauczyć od awangardy? czy też – czy awangarda może nas zmusić do refleksji o nas samych? Pierwszy kłopot pojawia się już z definicją: jakże słusznie w publikowanym w tym numerze artykule Hilde Heynen


SPIS TREŚCI:

Architektura awangardy

  • Awangarda | Hilde Heynen
  • Czwarty wymiar – człowiek | Małgorzata Jędrzejczyk
  • Dzień wtóry. Ernst May w ZSRR| Kinga Nędza-Sikoniowska
  • Planowanie urbanistyczne: nauka czy polityka?| Panayiotis Tournikiotis
  • Tadeusz Peiper i idea miasta jako dzieła sztuki | Emiliano Ranocchi
  • Słowo o awangardzie| Michaił Ilczenko
  • Obraz słońca w projektach Iwana Leonidowa | Jekatierina Bucharowa
  • Wojna chatom, pokój muzeom sztuki! | Owen Hatherley
  • Ceremonia| Marcin Wicha
  • Świat można uzdrowić, a architekt ma do tego narzędzia  | rozmowa Magdy Roszkowskiej z Aleksandrą Kędziorek
  • Jak znaleźć przestrzeń dla sytuacji? | Anna Winkler
  • Dadaistyczne oświecenie| Jakub Woynarowski
  • Nieznośna lekkość | Maciej Miłobędzki
  • Kłopot z awangardą | Jakub Szczęsny