Przeskocz do treści

07 | 10 | 2015

FORUM PRZESTRZENI. MAŁOPOLSKA

‘Autoportret’ patronuje FORUM PRZESTRZENI. MAŁOPOLSKA – idei spotkania się wszystkich zainteresowanych wypracowaniem nowej jakości w podejściu do rewitalizacji, ludzi myślących, oceniających, poszukujących, których łączy idea „miasta dla ludzi”, wrażliwość na jakość otaczającej nas przestrzeni i świadomość tego, w jak istotny sposób oddziałuje ona na nasze życie. Wynika wprost z powszechnie uświadamianej potrzeby konstruktywnej rozmowy, twórczego spotkania, które jest okazją do ścierania się poglądów i opinii, prezentacji sprawdzonych metod działania, wymiany idei i wypracowywania rozwiązań – wszystko po to, aby nowe odczucia i opinie oraz doświadczenia dały siłę do dalszego rozwijania tego, co wartościowe.

Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń ekspertów i praktyków, przedstawicieli samorządów i podmiotów działających w obszarze szeroko rozumianej problematyki miejskiej i przestrzeni publicznej, na temat najbardziej istotnych kwestii w procesach rewitalizacji – tego, co stanowi o jej sukcesie oraz barier, jakie napotyka. Dyskusja w gronie ekspertów w różnych dziedzinach, osób o różnych doświadczeniach pozwoli na szersze spojrzenie na te złożone mechanizmy.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się pod tym linkiem.