Przeskocz do treści

REDAKCJA

Dorota Leśniak-Rychlak
Redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, kuratorka wystaw architektonicznych m.in.: Za‑mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń, Impossible Objects (Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji), Monument. Architektura Adolfa Szyszko‑Bohusza. Współzałożycielka fundacji Instytut Architektury. Inicjatorka polskich wydań książek architektonicznych: Petera Zumthora Myślenie architekturą, Kraków: Karakter, 2009 oraz Juhaniego Pallasmy Oczy skóry, Kraków: Instytut Architektury, 2012.

 

 

Kacper Kępiński

Architekt, aktywista miejski, współzałożyciel Krakowskiego Stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto działającego na rzecz zrównoważonego rozwoju Krakowa. Uczestnik i inicjator konsultacji społecznych dotyczących procesów planistycznych, projektowych i dokumentów strategicznych. Współorganizator warsztatów z mieszkańcami i wydarzeń w przestrzeni miejskiej. Członek rady Fundacji Instytut Architektury. Koordynator projektu Krakowskiego Szlaku Modernizmu.

 

 

Kamila Twardowska

Historyczka sztuki i architektka wnętrz. Doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmuje się recepcją postmodernizmu w polskiej myśli architektonicznej. Pozostałe pola jej zainteresowań badawczych to kwestie związane z regionalistycznymi i tradycjonalistycznymi nurtami w architekturze polskiej XX wieku. Jest autorką monografii architekta Fryderyka Tadaniera oraz szeregu publikacji naukowych i popularnych. Projektuje przestrzenie wystawiennicze.

 

 

Karol Kurnicki

Doktor socjologii, absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W doktoracie zajmował się kwestią znaczenia ideologii w przestrzeniach miejskich. Współpracuje z Centre for Urban Conflicts Research na University of Cambridge. Obecnie odbywa staż podoktorski w Instytucie Socjologii UJ, zajmując się badaniem procesów społeczno-przestrzennych w polskich osiedlach mieszkaniowych. Interesuje się socjologią miasta, socjologią przestrzeni, urban studies oraz problematyką krytyki społecznej. Intelektualnie zainspirowany pracami Henri Lefebvre’a, Pierre’a Bourdieu i Luca Boltanskiego.

 

Marta Karpińska

Sekretarz redakcji kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, kuratorka wystaw architektonicznych. Członkini zarządu fundacji Instytut Architektury. Autorka monografii architekta Wacława Nowakowskiego. Współkuratorka wystawy Impossible Objects (Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji, 2014), Monument. Architektura Adolfa Szyszko‑Bohusza (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 2014).

KONTAKT


O ile nie zastrzeżono inaczej, materiały ze strony dostępne na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Małopolskiego Instytutu Kultury

polityka prywatności

do góry