Skip to main content

EDITORIAL BOARD


W „Autoportrecie” mówimy o przestrzeni jako zjawisku kulturowym. Odczytujemy znaczenia zapisane w architekturze oraz urbanistyce i pytamy, co mogą powiedzieć o nas, dzisiaj. Zajmujemy się relacjami architektury i władzy, nowymi mediami, kontekstami historycznymi, antropologią przestrzeni, społecznymi aspektami budownictwa, materialnością i utopiami. Analizując przestrzeń, staramy się pogłębiać jej rozumienie i prowokować dyskusję na temat kondycji współczesnego człowieka i świata.

Nasze czasopismo, ukazujące się od 2002 roku, ma charakter interdyscyplinarny i jest adresowane do wszystkich zainteresowanych przestrzenią, nie tylko profesjonalistów. Numery są tematyczne, a podejmowane wątki spaja rys przestrzenny, przy czym przestrzeń jest rozumiana dosłownie, fizycznie, ale również metaforycznie. Polemizujemy z ujmowaniem architektury głównie jako sztuki wizualnej, stąd tak szerokie grono autorów „Autoportretu”. Zależy nam na włączaniu Czytelników w żywą debatę na temat, który dotyczy nas wszystkich – bo nie da się uciec od architektury.

 


Dorota Leśniak-Rychlak –  redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, kuratorka wystaw architektonicznych. Współzałożycielka i prezeska fundacji Instytut Architektury. Inicjatorka polskich wydań książek architektonicznych: Petera Zumthora Myślenie architekturą (Karakter 2009) oraz Juhaniego Pallasmy Oczy skóry (Instytut Architektury 2012).

 

Emiliano Ranocchi – zastępca redaktorki naczelnej. Urodził się we Włoszech; po ukończeniu nauki w gimnazjum klasycznym studiował slawistykę i germanistykę w Urbino. Odbył studia doktoranckie w Rzymie na Uniwersytecie La Sapienza. Obecnie wykłada literaturę polską w Instytucie Języków i Kultur Europy Środkowo-Wschodniej w Udine. Urodzony „osiemnastowiecznik”.

 

Marta Karpińska – sekretarz redakcji kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. Kuratorka wystaw architektonicznych, autorka i redaktorka publikacji na temat architektury nowoczesnej i współczesnej. Członkini zarządu fundacji Instytut Architektury.

 


Stali współpracownicy

Michał Choptiany – polonista i filozof, tłumacz i redaktor, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się historią literatury i retoryki oraz kulturową historią nauki; prowadzi badania nad środkowoeuropejskimi sporami o reformę kalendarza i chronologię. Sekretarz redakcji “Polish Journal of Philosophy”.

 

Paweł Jaworski – filozof i architekt, który pracuje metodami warsztatowymi w planowaniu przestrzennym, projektowaniu urbanistycznym oraz rewitalizacji. Kurator wystaw poświęconych rozwojowi miast, które bada z użyciem systemów informacji przestrzennej. Członek zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto i Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich. .

 

Dorota Jędruch – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, obroniła doktorat, którego tematem były trzy modele społecznej architektury francuskiej w XX wieku reprezentowane przez Le Corbusiera, Émile’a Aillauda i Ricardo Bofilla. Pracowniczka Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Kuratorka wystaw. Członkini zarządu fundacji Instytut Architektury.

 

Krzysztof Korżyk – filozofujący językoznawca, kognitywista, tłumacz, praktyk i teoretyk komunikacji – zafascynowany zmienną naturą umysłu, czasu i przestrzeni. Stypendysta Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Central European University w Budapeszcie, Central and East European Center for Cognitive Science w Sofii, Istituto Mitteleuropeo di Cultura w Bolzano oraz The Vilém Mathesius Center for Research and Education in Semiotics and Linguistics w Pradze. Publikował w „Literaturze na Świecie”, „Tekstach Drugich”, „Zeszytach Etnologii Wrocławskiej”, „Perspektywach Kultury” oraz w polskich i zagranicznych wydawnictwach językoznawczych. W wolnych chwilach wykłada w Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszka w Krakowie.

 

Marcin Wicha – grafik, rysownik, felietonista, pisarz. Współwłaściciel firmy projektowej „Frycz i Wicha”, autor książek dla dzieci: Klara. Proszę tego nie czytać (Warszawa: Czarna Owca, 2011), Klara. Słowo na Szy (Warszawa: Czarna Owca, 2012), a także Jak przestałem kochać design (Kraków: Karakter, 2015).

 

Piotr Winskowski – architekt, adiunkt w Katedrze Architektury Środowiskowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wykłada też na kierunku Kulturoznawstwo Międzynarodowe i w Podyplomowym Studium Kuratorskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teorią architektury, architekturą nowoczesną i ponowoczesną, relacjami między architekturą i innymi sztukami. Opublikował między innymi: Modernizm przebudowany (2000), Uwarunkowania kulturowe architektury wobec przemian cywilizacyjnych końca XX wieku (współautor i redaktor, 2001).

 

Michał Wiśniewski – historyk sztuki i architekt, interesuje się związkami architektury modernistycznej i polityki w kontekście Europy Środkowej. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i pracownik Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Stypendysta Fulbrighta. Autor wielu opracowań i publikacji dotyczących architektury. Kurator wystaw architektonicznych. Członek zarządu fundacji Instytut Architektury.

 

Jakub Woynarowski – absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; obecnie prowadzi zajęcia w Pracowni Rysunku Narracyjnego na macierzystej uczelni. Artysta-grafik, twórca komiksów, artbooków, filmów i instalacji. Inicjator działań site-specific w przestrzeni publicznej. Niezależny kurator; współtwórca projektów z pogranicza teorii i praktyki wizualnej, w tym instalacji w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury w Wenecji w 2014 r. Laureat Paszportu Polityki (2014).

 


Rada Programowa “Autoportretu”

Adam Budak (Universalmuseum Joanneum − Kunsthaus Graz)

Andrzej Bulanda (Bulanda-Mucha Architekci, Warszawa)

Wojciech Burszta (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa)

David Crowley (Royal College of Art, London)

Piotr Korduba (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Ewa Kuryłowicz (Politechnika Warszawska | APA Kuryłowicz & Associates, Warszawa)

Maciej Miłobędzki (Politechnika Warszawska | JEMS Architekci, Warszawa)

Agostino De Rosa (Università Iuav di Venezia)

Ewa Rewers (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Łukasz Stanek (Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich)

Magdalena Staniszkis (Politechnika Warszawska | Pracownia Staniszkis – Architekt, Warszawa)

Dariusz Śmiechowski (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa)

Štefan Šlachta (Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava)

Gabriela Świtek (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa)