Przeskocz do treści

Małgorzata Omilanowska


Małgorzata Omilanowska – historyczka sztuki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Gdańskim i profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Sztuki PAN. Specjalizuje się w problemach architektury XIX i XX w., publikując na temat takich kwestii, jak architektura inżynieryjna, architektura handlowa, problem kształcenia architektów w XIX w. oraz poszukiwania stylów narodowych i identyfikacji narodowej i regionalnej w architekturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi badania z zakresu architektury Warszawy i Gdańska, a także budownictwa uzdrowiskowego. Od stycznia 2012 r. była Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od czerwca 2014 do listopada 2015 r. Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka wielu książek, m.in. Kreacja–Konstrukcja–Rekonstrukcja. Studia z historii architektury XIX–XXI wieku (Warszawa: IS PAN, 2016), Budowanie na obcej ziemi (Kraków: Universitas, 2016), Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów (Warszawa–Sopot: IS PAN–Muzeum Sopotu, 2011), Architekt Stefan Szyller (Warszawa: Liber Pro Arte–IS PAN, 2008).