05 | 05 | 2020

Nowa nadzieja – wiosenny numer „Autoportretu”

Prace nad Nową nadzieją, bieżącym numerem „Autoportretu”, który w połowie maja trafi do dystrybucji, zaczynaliśmy w innej rzeczywistości, przed wybuchem pandemii COVID-19. Ostatnie zeszłoroczne wydanie naszego kwartalnika – Architektura a katastrofa klimatu, 2019, nr 4 (67) – wysyłaliśmy do druku przekonani, że nasz świat nie zatrzyma się dobrowolnie w pędzie nieuchronnie prowadzącym do zderzenia ze ścianą, niszczycielskimi skutkami rozchwiania przez ludzkość systemów podtrzymujących życie na Ziemi. Postanowiliśmy więc poszukać czegoś, co daje nadzieję: przestrzennych działań, strategii czy rozwiązań projektowych możliwych do zastosowania w warunkach wciąż obowiązującego – choć w ewidentny sposób destrukcyjnego dla klimatu – dyktatu ciągłego wzrostu gospodarczego. Uznaliśmy, że nadzieja jest konieczna, by stworzyć przestrzeń dla wyobraźni. Omawiane w tekstach zaproszonych przez nas autorek i autorów eksperymentalne propozycje projektowe testowane w niewielkiej skali bądź jedynie teoretyzowane mogą okazać się gotowymi do wdrożenia rozwiązaniami w pokryzysowej przyszłości. Niepokojąco zyskał na aktualności tytuł tekstu Elke Krasny i Angeliki Fitz Dlaczego terapia musi być intensywna – manifestu głoszącego, że tylko architektura i urbanistyka oparte na fundamencie troski i opieki, uznające współzależność gospodarki i ekosystemów, mogą przyczynić się do naprawy środowisk, w których żyją i będą żyć ludzie.

W pandemicznym czasie chcemy Wam podarować „Nową nadzieję”, najnowszy numer „Autoportretu”. Tutaj znajdziecie link do bezpłatnego pobrania całego zeszytu w pdfie. W zamian prosimy Was o przekazanie nam adresu mailowego, na który będziemy przesyłać Wam informacje o nowych wydaniach naszego kwartalnika. Serdecznie zachęcamy też do prenumerowania drukowanego „Autoportretu”  – każdy zakupiony numer i każda zamówiona prenumerata w czasie, gdy sprzedaż „Autoportretu” jest ograniczona, bardzo pomoże nam przetrwać okres kryzysu. Korzystajcie i dzielcie się!

Przejdź do formularza