28 | 06 | 2017

Miejsce, materiał, ręka – warsztaty w Bardejovie

Zapraszamy na dwudniowe polsko-słowackie warsztaty pracy z materiałami, towarzyszące wydaniu nowego numeru czasopisma poświęconego regionalizmom.

W warsztatach pracy z drewnem, gliną i wełną kryje się nie tylko sekret konkretnego rzemiosła, lecz przede wszystkim ogólna umiejętność doświadczania/odczuwania charakteru materiałów, wynikających z nich technik wytwórczych, a wreszcie wykorzystania własnych rąk jako podstawowych narzędzi w procesie materializacji ludzkich idei.

Czerpiąc z bogactwa kulturowego regionu, w tym wypadku polsko-słowackiego pogranicza, jego aspektu tradycyjnego, jak i tego, który tworzymy dzisiaj, oraz dzięki uzmysłowieniu sobie naszych zdolności, ograniczeń i próbom ich przekraczania jesteśmy w stanie odnaleźć oryginalne sposoby, by sprostać wyzwaniom współczesności.

Wspólne działania są w zamierzeniu nierozerwalnie złączone z potrzebami miejsca, czasu, zespołową kreatywnością oraz indywidualnymi koncepcjami i predyspozycjami każdego z uczestników warsztatów.

więcej informacji i zapisy: autoportret.pl/warsztaty-rekrutacja/

Dofinansowano ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego/International Visegrad Fund