20 | 11 | 2019

Architektura a katastrofa klimatyczna | debata

Sposób produkcji architektury w XXI wieku znacząco wpływa na emisję dwutlenku węgla, przykładając się do katastrofy klimatycznej. Jednocześnie w globalnej rzeczywistości neoliberalnej generowanie kubatur z betonu i szkła jest jednym z podstawowych narzędzi zysku. Nie ma wątpliwości, że architektura nie może być nadal budowana w taki sam sposób. Architekci na świecie deklarują chęć tworzenia budynków klimatycznie neutralnych. Czy jest to jednak możliwe? Jaka jest przyszłość architektury, która nie będzie przyspieszała katastrofy klimatycznej? Porozmawiamy zarówno o historycznych propozycjach architektów, którzy – jak Buckminster Fuller – szukali rozwiązań technokratycznych, jak i o roli nieużytków jako miejsc bioróżnorodności, a także o możliwości odejścia od paradygmatu wzrostu (de-growth).

Do udziału w debacie zaprosiliśmy Aleksandrę Kędziorek (historyczkę sztuki, kuratorkę wystaw architektonicznych), Macieja Miłobędzkiego (architekta, JEMS Architekci), Kacpra Kępińskiego (architekta i pracownika NIAiU), oraz Małgorzatę Kuciewicz i Simone de Iacobis (architekci z grupy Centrala).

Prowadzenie: Dorota Leśniak-Rychlak (kwartalnik „Autoportret”, fundacja Instytut Architektury).


Współpraca: autoportret

Kiedy: 4.12.2019, godz. 17.30

Miejsce: FORUM Designu, dawny Hotel Cracovia

Wydarzenie towarzyszące wystawie Sztuka | Tożsamość. 100 lat polskiej architektury

Więcej informacji: http://niaiu.pl/tozsamosc-krakow/

(ilustracja: Daniel Gutowski)