01 | 11 | 2015

rewitalizacja

W połowie listopada wejdzie w życie ustawa o rewitalizacji przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Rewitalizację opisano w niej jako zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki mające na celu wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, cechujących się koncentracją ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji oraz negatywnych zjawisk gospodarczych (np. słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw), środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych (np. brak dostępu do podstawowych usług albo ich niska jakość) lub zdegradowanej technicznie zabudowy. Ustawa daje samorządom nowe narzędzia: gminne programy rewitalizacji (GPR), ograniczone obszarowo specjalne strefy rewitalizacji (SSR) oraz miejscowe plany rewitalizacji (MPR).
Dobrze, że będzie możliwość uzyskania przez gminy środków na wsparcie dla regionów wykluczenia i biedy, ale trzeba też przyjrzeć się temu co, już zrobiono, po to, by wyciągnąć wnioski, a może nawet (oby!), by nie popełnić tych samych błędów. Po pierwsze od razu z powyższego wstępu widać, że język którym mówimy o rewitalizacji, jest językiem urzędowym, a przecież problemy, których dotykamy, odnoszą się do  ludzkich dramatów i z ludźmi powinniśmy umieć o nich rozmawiać. Dotyczą też godności osób wykluczonych czy biednych, co widać wyraźnie w niedawnej historii Bogusława Lindy, mówiącego o Łodzi jako o mieście meneli.
Ważne jest również pytanie o to, jak i z kim. Oczywiście najważniejszym inicjatorem zmiany są samorządy, które jednak powinny mieć mocne wsparcie wielu specjalistów. A interesariuszami (znowu ten język!) są sami mieszkańcy. Jeśli chodzi o przestrzeń – w tym numerze magazynu szukamy odpowiedzi na to, jak uwrażliwić architektów na potrzeby społeczne oraz jak ich przekonać , że pozornie ustępując kompetencji, mogą zyskać więcej – dla siebie i innych.SPIS TREŚCI


CZYTAJ TAKŻE

socmodernizm

Moda na powojenny modernizm trwa w Polsce już od kilku lat. Wydawane są popularne publikacje,…


socmodernizm dzisiaj [2]

Moda na modernizm to zjawisko równie ciekawe, jak sama architektura tego czasu. Z jednej strony…O ile nie zastrzeżono inaczej, materiały ze strony dostępne na licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Małopolskiego Instytutu Kultury

polityka prywatności

do góry