Nasze czasopismo proponuje refleksję nad kondycją przestrzeni, w jakiej funkcjonujemy. Jesteśmy przekonani o tym, że otoczenie wywiera wpływ na człowieka, a człowiek wpływa na swoje otoczenie. Przyglądanie się tej relacji pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy o nas samych, stąd nazwa „Autoportret”, ale może się stać impulsem do zmiany na lepsze przestrzeni, w której żyjemy.

więcej o Piśmiepismo

37m2

Marcin Szoska, 37m2 from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Brońmy norm, normy nas bronią

Krzysztof Nawratek, Brońmy norm, normy nas bronią from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Z Juhanim Pallasmą rozmawia Dorota Leśniak – Rychlak

Z Juhanim Pallasmą rozmawia Dorota Leśniak – Rychlak, Identyfikowanie terytorium from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Ima summis

Maciej Miłobędzki, Ima summis from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Kryjówka w wersji demo

Janicka, Kryjówka w wersji demo from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Minimalne mieszkania

Matteo Tirncas, Minimalne mieszkania from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Existenzminimum

Krzaczkowski, Existenzminimum from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Praktyka na granicy architektury

Małgorzata Spasiewicz – Bulas, Praktyka na granicach architektury from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Wykluczenie

Karpinski, Wykluczenie from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Wyrzeczenie

Bonani, Wyrzeczenie from Małopolski Instytut Kultury