Nasze czasopismo proponuje refleksję nad kondycją przestrzeni, w jakiej funkcjonujemy. Jesteśmy przekonani o tym, że otoczenie wywiera wpływ na człowieka, a człowiek wpływa na swoje otoczenie. Przyglądanie się tej relacji pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy o nas samych, stąd nazwa „Autoportret”, ale może się stać impulsem do zmiany na lepsze przestrzeni, w której żyjemy.

więcej o Piśmiepismo

Materia, haptyczność i czas

Juhani Pallasmaa, Materia, haptyczność i czas from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Louis Kahn i życie materiałów

Réjean Legault, Louis Kahn i życie materiałów from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Obcowanie z materią

Ewa Klekot, Obcowanie z materią from Małopolski Instytut Kultury
pismo

O klockach i węzłach

Tim Ingold, O klockach i węzłach from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Materialność jako relacja

Barbara Stec, Materialność jako relacja from Małopolski Instytut Kultury
pismo

W świecie nowoczesnych prymitywów

Maciej Miłobędzki, W świecie nowoczesnych prymitywów from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Drewno naturalne, drewno kulturowe

Jean Baudrillard, Drewno naturalne, drewno kulturowe from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Drewno potrafi wiele – nie wszystko

Gion A. Caminada, Drewno potrafi wiele – nie wszystko from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Znaczenie tworzywa

Paulina Lis, Znaczenie tworzywa from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Rozum zachowawczy

Michał Podgórski, Rozum zachowawczy from Małopolski Instytut Kultury