Nasze czasopismo proponuje refleksję nad kondycją przestrzeni, w jakiej funkcjonujemy. Jesteśmy przekonani o tym, że otoczenie wywiera wpływ na człowieka, a człowiek wpływa na swoje otoczenie. Przyglądanie się tej relacji pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy o nas samych, stąd nazwa „Autoportret”, ale może się stać impulsem do zmiany na lepsze przestrzeni, w której żyjemy.

więcej o Piśmiepismo

Wirtualny cmentarz

Aesd from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Teatry, drzewa i pałace

Choptiany, Teatry, drzewa i pałace from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Kunstkamera: między białym sześcianem a czarną skrzynką

Woynarowski from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Polonia noviter reperta

Niedźwiedź Jakub, Polonia noviter reperta from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Ankieta redakcyjna

Ankieta from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Osmoza

Trincas, pisu from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Infrastruktura małych bibliotek

Śmiechowski, Infrastruktura małych bibliotek from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Wprowadzenie

Grospierre from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Szkolne atlasy historyczne

Kamusella from Małopolski Instytut Kultury
pismo

Kampus wielu narodów

Mrugała, Kampus wielu narodów from Małopolski Instytut Kultury