Zrównoważony rozwój

3 [42] 2013

14 | 11 | 2014

Przetworzone miasto

Problemy i potencjał pustostanów

Zadanie mapowania pustostanów wymaga również współpracy z instytucjonalnymi i nieinstytucjonalnymi źródłami informacji. Władze miejskie dysponują mapami katastralnymi, numerami rejestracyjnymi nieruchomości, danymi dotyczącymi ich położenia i wielkości. Uzupełnieniem oficjalnych informacji są kroniki tworzone przez uczestniczących w projekcie mieszkańców – zapisują oni codzienne spostrzeżenia, wspomnienia dotyczące czasu, kiedy dany budynek był pustostanem, jego wcześniejszych funkcji, jego dobrych i złych stron. W rezultacie powstaje bardziej złożony obraz problemu pustostanów, drobnego handlu i niedoboru mieszkaniowego oraz procesu postindustrializacji. Na stronie internetowej z mapą mieszkańcy mogą zamieszczać swoje obserwacje, dzięki czemu tworzą bazę danych podobną do tej zarządzanej przez miasto. Stworzyliśmy łatwy w użytkowaniu interfejs i zapewniliśmy ogólny dostęp do strony; wdrożyliśmy też metody weryfikujące adekwatność informacji.

Cykl wykładów oraz mapa społecznościowa składające się na Lakatlan szybko stały się katalizatorem debaty publicznej na temat pustostanów. Przedstawiciele organizacji bezdomnych, organizacji pozarządowych, galerii sztuki, inicjatyw projektowych oraz władz miejskich w równym stopniu odkryli swoje korzyści w ponownym wykorzystaniu pustych przestrzeni w różnych zakątkach miasta. W trakcie realizacji projektu okazało się, że mapa jest czymś więcej niż tylko prostym narzędziem wizualizacji danych − jednocześnie zachęca do partycypacji oraz jest interfejsem stymulującym dyskusję, pomagającym w przekształcaniu naszego oglądu miasta. Wzmocniony przez mapę, nasz eksperyment zaczął się rozwijać: po przyznaniu przez władze Budapesztu galerii projektowej, Lakatlan zainicjował w 2013 roku proces komunikowania z sobą właścicieli budynków i potencjalnych użytkowników, wprowadzając tym samym pojęcie „międzyczasowego wykorzystania” zarówno do oficjalnego dyskursu, jak i do opinii publicznej.

TŁUMACZENIE Z ANGIELSKIEGO: MICHAŁ CHOPTIANY