Zrównoważony rozwój

3 [42] 2013

14 | 11 | 2014

Neutralne węglowo miasta?

WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ W MIASTACH

Bardziej oczywiste jest korzystanie z odnawialnej energii na wsi, gdzie znajdują się przeważnie domy jednorodzinne o wielkich dachach, odpowiednich do montowania paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. Takie rozwiązania znajdują jednak zastosowanie również w miastach, i to nawet w obszarach o najgęstszej zabudowie. Panele słoneczne uda się zainstalować na dachach, chociaż powierzchnia dachowa przypadająca na jednego mieszkańca w wypadku budynków wielorodzinnych jest znacznie mniejsza, a wydajność może być na dodatek niższa z powodu cieni rzucanych przez budynki. Słoneczny potencjał powinien być uważnie analizowany oddzielnie dla każdego miasta, ponieważ – pomimo niedogodności – istnieje wiele różnych rozwiązań. W mieście takim jak Budapeszt istnieje możliwość wyprodukowania wielu terawatów energii, co zdążyli już udowodnić badacze w wypadku Niemiec i Stanów Zjednoczonych4. W Europie Środkowo-Wschodniej mamy większy potencjał wykorzystania energii słonecznej niż kraje skandynawskie, a o tym, że metoda ta nie została rozpowszechniona, decyduje nie tylko brak pieniędzy, ale także brak wiedzy, badań i innowacyjności po stronie profesjonalistów oraz sceptycyzm i ignorancja polityków.

Miniaturowe turbiny wiatrowe stały się już rzeczywistością i są zainstalowane na niektórych budynkach. Krajobraz miejski ma swoją własną topografię. Większe ulice, rzeki i kanały tworzą wietrzne kaniony, które są korzystne dla małych generatorów energii.

Energia wytworzona w ramach tak zwanych systemów sąsiedzkich, dzięki wspólnie realizowanym inwestycjom, mogłaby służyć całej społeczności. Takie rozwiązanie wymaga oczywiście dojrzałego rozumienia społeczności oraz odpowiednich rozwiązań legislacyjnych dla sąsiedzkiej energetyki.

Odnawialne źródła energii znajdujące się poza terenem miasta również stanowią ważną alternatywę i można je łatwo włączyć do konwencjonalnego systemu wielkich dostawców i drobnych odbiorców końcowych. Interesującą perspektywą jest nie tylko modernizacja starych elektrowni, w taki sposób aby możliwe było wykorzystywanie w nich odnawialnych źródeł energii, takich jak biomasa czy biogaz, ale także zaopatrywanie całych miast w energię przez farmy słoneczne i wiatrowe.

Użycie odnawialnych źródeł energii w środowisku miejskim wymaga inteligentnego systemu energetycznego, w ramach którego mali producenci podłączają się do sieci energetycznej, aby inni mogli skorzystać z tego, co udało im się wytworzyć.


[4.] Zob. MapDwell project, http://en.mapdwell.com/solarsystem/cambridge; Sun-Area Research Project, http://www.esri.com/news/arcnews/fall09articles/mapping-the-solar.html (dostęp: 22 lipca 2013).