Zrównoważony rozwój

3 [42] 2013

14 | 11 | 2014

Neutralne węglowo miasta?

PRZEPŁYW ENERGII W MIASTACH

Energia w miastach ma swój obieg. Ciepło i elektryczność są wytwarzane w elektrociepłowniach, a używane w mieszkaniach i biurach, przemyśle oraz transporcie. Transport prywatny ma własny obieg energetyczny bazujący na paliwach kopalnych. W wyniku ludzkiej działalności powstaje duża ilość odpadów – wśród nich energia, ciepło, materiały stałe i ciecze. Znaczną ich część można ponownie wykorzystać lub przetworzyć, resztę zaś należy traktować ze szczególną ostrożnością, ponieważ bywa szkodliwa dla środowiska. Metabolizm miasta można zrozumieć na podstawie jego obiegu energetycznego3. System ten powinien być zamknięty tak szczelnie, jak tylko jest to możliwe. Oznacza to, że w im mniejszym stopniu miasto jest zależne od zewnętrznych zasobów i im mniejsza ilość odpadów jest w nim wytwarzana, tym bardziej staje się miastem zrównoważonym.

W ramach miejskiego metabolizmu różne jego elementy stanowią potencjalne źródła dostarczanej wzajemnie energii. Samochody i budynki nie muszą jej wyłącznie pochłaniać − mogą ją również wytwarzać. Odpady także są źródłem energii, jeśli jednak zmniejszymy ich ilość – szczególnie tych pochodzących z gospodarstw domowych – za sprawą bardziej świadomych nawyków konsumenckich i recyklingu, może to doprowadzić do zachwiania stabilności produkcji energii opartej na spalaniu odpadów. Do takiej sytuacji doszło już w Norwegii, która obecnie sprowadza odpady z innych krajów. Również ścieki można używać do wytwarzania ciepła i/lub elektryczności w elektrowniach bazujących na biomasie. Ogromny potencjał drzemie także w produkcji ciepła in situ i z pomocą lokalnych dostawców.

Do zasilania miejskiej zabudowy mogą służyć samochody: na skalę lokalną albo w ramach większego systemu opartego na zasadzie „samochód-do-sieci”. Ponieważ auta średnio przez 95% czasu są zaparkowane, wykorzystajmy je do magazynowania i wytwarzania energii na potrzeby budynków. Również te ostatnie wyprodukują energię dzięki zamontowaniu na nich ogniw fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. Podłączenie takich małych wytwórni energii do całego systemu pozwoli na przekazanie nadwyżki innym użytkownikom.


[3.] P.W.G. Newman, Sustainability and Cities: Extending the Metabolism Model, „Lanscape and Urban Planning” 1999, vol. 44, issue 4, s. 219−226.