W NUMERZE:

Wstępniak

Naturalnym kontekstem powstania tego numeru „Autoportretu” jest stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Tematy, którymi zazwyczaj się zajmujemy, mają charakter przekrojowy, a nie historyczny. Jednak bieżące wydanie, zatytułowane Narracje architektury dwudziestolecia, wiąże się organicznie z modernizmem, który – jak Czytelniczki i Czytelnicy często sięgający po „Autoportret” dobrze wiedzą – zajmuje nas na wielu płaszczyznach. Staraliśmy się wyjść poza duszną dychotomię mitologizacji dwudziestolecia i jego szkalowania. Powiedzmy to wprost: nie chodziło nam o powielanie mitów o młodym, w zawrotnym tempie modernizującym się


SPIS TREŚCI:

Narracje architektury dwudziestolecia

  • Architektura wydarza się najczęściej z bardzo pragmatycznych pobudek | rozmowa z Grzegorzem Piątkiem i Jarosławem Trybusiem
  • Krzepnięcie struktur | Michał Pszczółkowski
  • Wyeksponować państwowość polską | David Crowley
  • Od Ołtarza Ojczyzny do Ara Pacis faszyzmu | Paolo Nicoloso
  • Budowanie twierdzy | rozmowa z Olgą Linkiewicz
  • Modernistyczna „architecture parlante” | Aneta Borowik
  • Uzbrojony ogród | Jakub Woynarowski
  • Dom własny, ale jaki? | Artur Tanikowski
  • Luxtorpedą w nowoczesność | Marcin Jarząbek
  • Przyszłość będzie inna | Joanna Kordjak
  • Maszyna do wzruszeń | Dorota Jędruch
  • Kto teraz się zatrzyma, będzie cofał się wstecz | Helena Postawka-Lech
  • Sieciotwórcza rola maszyny do pisania | rozmowa z Katarzyną Uchowicz